Kích thích mọc tóc nhanh là ước muốn của đa số một số người bị tóc gãy rụng khá nhiều sau một thời gian dài. Để chữa trị, họ có khả năng sử dụng các bài thuốc dân gian hoặc thuốc kích thích mọc tóc...