Như tít ạ . chắc giờ cũng ít ng chơi rùi. Ai có acc tàm tạm cho e mượn chơi chút nha