Ai pro biết cách risize Army từ 240x30 thành 128x160 thì chỉ dùm với chứ mình chơi pb của TeaM chơi khó quá. Nếu có rồi thì up lên cho mình tải nhá