Themse sập nguồn máy nokia s40.
Khi download về, áp dụng chủ đề xong bạn hãy từ từ bấm vào menu thật chậm khi thấy danh sách hiển thị lên thì máy của bạn sẽ tối om lại, hjhj.
CÁCH để k bị như thế. Khi vào menu thì hãy bấm liên tiếp 3 lần phím Ok là xong.
download themse làm sập nguồn s40
Nguồn vt97.******
copy nhớ ghi nguồn