Ai có pm ghi âm địh dạg wma chất lượg cao cho e xin. Có ngăn tạp âm càg tốt. E dùg máy ghi âm của đt kém lắm