e63 của em bị lỗi, k tắt được đèn flat, khi chụp ảnh mí quay video là toàn bật đèn flat thui, k tắt được, ai từng bị lỗi hoặc biết cách gì giúp e với, ức chế wá!!!!