Phiên bản: 1.15
Yêu cầu đối với iOS: 3.1.3 trở lên, tối ưu cho iphone 5
Kích thước: 65.53 Mb

Stellar Void là một game hành động, khoa học viễn tưởng mới cực ấn tượng.

<div style="text-align: center">Download​
</div>
Trong một nhiệm vụ thăm dò thiên hà, tàu HMS Stellar đã hết nhiên liệu. Để đảm bảo sứ mệnh thăm dò của nó có thể hoàn thành, bạn phải xác định vị trí tinh thể hiếm picolinium trong khắp thiên hà. Để thực hiện mục tiêu này một máy bay do bạn điều khiển sẽ lái đi để khai thác tinh thể hiếm từ thiên hà và từ các tiểu hành tinh đặc biệt. Hoàn thành nhiệm vụ để tiếp thểm nhiêu liệu cho tàu HMS Stellar hoàn thành sứ mệnh thăm dò của mình.


Điều khiển máy bay theo cách của bạn để vượt qua 40 cấp độ trong 5 hệ thống năng lượng mặt trời khác nhau.

Game được tối ưu hoá cho iphone 5