Ai bán giá 3triệu tại thái nguyên không? Ngon zin còn bảo hành