Em đang dùng máy Nokia XL đã Root, hôm qua em có nghịch vào mục Root Explorer vào mục System xong khởi động lại máy.Giờ bât nguồn lên thì nó chỉ hiện đến màn Nokia xong thì ko hiện gì thì ko hiện gì nữa luôn nhấn nút Volum + thì nó vẫn dùng nghĩa là máy vẫn hoạt đông nhưng ko lên màn hình nữa.Mong ae chỉ em cách khắc phục em cảm ơn