Dành cho NokiaX, nếu bạn đang xài bản CM11 M8 bị lỗi cảm biến, sau đây sẽ là hướng dẫn để sửa cái lỗi đó

Bước 1 vào đường dẫn sau bằng Root Explore : system/lib/hw xoá bỏ (sensors.msm7x27a.so)
Bước 2 tải về và Flash 's qua CWM
http://www.mediafire.com/?q5nb4dcz8e66q5l

Còn bản sửa lỗi cho XL thì tải ở dưới cũng Flash's qua CWM hoặc TWRP nhé
http://www.mediafire.com/?md2zly56bm637wc

Done!!!!

Nguồn : Xda