Trích dẫn Gửi bởi dolong9020
thử đổi mầu av nhé . vì dây av 1 ra 3 thì dây hình không phải là mầu vàng đâu
nó quy định chuẩn rồi .vì cái dây av đó tớ đang chạy trên cái đầu lam sơn tv