Nói chung, rối loạn cương dương không ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh dịch, nhưng nếu giao hợp khó khăn do rối loạn cương dương, tinh dịch không thể được tiêm vào phụ nữ, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Xem thêm:


Nguyên nhân
Các nguyên nhân phổ biến của rối loạn cương dương là gì?
Rối loạn cương dương được chia thành ba loại theo nguyên nhân: hữu cơ, tâm lý và hỗn hợp, hầu hết là hỗn hợp.
Rối loạn cương dương hữu cơ: nguyên nhân của chứng loạn sản dương vật bẩm sinh, mạch máu dương vật, bệnh lý thần kinh, thay đổi bệnh lý trong cấu trúc của tử cung cavernosum. Tùy thuộc vào nguyên nhân, rối loạn chức năng cương dương hữu cơ có thể được phân chia thành mạch máu, thần kinh, giải phẫu, nội tiết, thuốc gây ra và rối loạn cương dương chấn thương.

Rối loạn chức năng cương dương tâm lý: liên quan đến rối loạn tâm lý.
Rối loạn cương dương hỗn hợp: có cả yếu tố hữu cơ và tâm lý.