Trích dẫn Gửi bởi bach duong
cop qua itool xem sao
Hiểu nhầm ý rồi, ý là toàn phải dùng pc, ko tải trực trực tiếp bằng điện thoại được ấy