như tit đang cần để flash lại đủ 3 ngôn ngữ nhá anh+việt + trung