Trích dẫn Gửi bởi licc
Ngày viết bài này 2k9 mà 2k10 có ng tl [IMG]https://**************/albums/q600/cucthemat/icon/bth_dauhang.png[/IMG]
2009 thág 12 rồi còn gì [IMG]https://**************/albums/q600/cucthemat/icon/bth_ngai.png[/IMG]