Các bác cho em hỏi. Em có 2 em 1110i kiểm tra *#0000# thì một em ra (c) NMP một em ra (c) nokia. Có phải em nmp là hàng đểu phải không ạ?