Anh em ai có nhóm cho mình xin một vé . Ai có nt mình nha 0916455034 [IMG]https://**************/albums/q600/cucthemat/icon/bth_gmb.png[/IMG][IMG]https://**************/albums/q600/cucthemat/icon/bth_gmb.png[/IMG][IMG]https://**************/albums/q600/cucthemat/icon/bth_gmb.png[/IMG]