nhưng logo này độc đáo được đấy ạ! thay cho những mẫu logo nhà mạng truyền thống và cũng bớt đơn điệu của dòng máy thường.