Mình thích hãng Nokia dùng bền mà lại đẹp nữa, hóng mua thêm con nữa dùng thôi