bác thợ nào có file này cho e xin với, máy flash fw xong mất imei rồi, không nhận sim nữa