Bá nào từng sài cho mình hỏi phát con moto e đó giờ sài tốt ko . Có bị đứng hình vs lạg ko ? Mìh tính mua ???