Màn trình diễn của 2 cái tên sừng sỏ nhất làng Console hiện tại là Sony và Microsoft đã kết thúc sau 2 ngày tại hộ chợ thường niên E3 2016 vừa qua. Bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để chọn ra người chiến thắng.
----------
Via Maxmobile