Cho tớ xin patch mà không cho phép gửi tin nhắn cùng vs patch cho tin nhắn có dấu vẫn viết đc 160 kí tự cho s60v3 fp2