ai biết lỗi này là gì thì chỉ cho mình cách khắc phục với.


[IMG]http://**************/attachments/47464/[/IMG]

gmail thì vẫn vào được bình thường, xác minh bước 2 cũng đã tắt rồi. không đồng bộ được không dùng được chrome remote desktop khó chịu quá